Er is een verleden dat we achter ons laten en een toekomst die we nog niet helemaal overzien.  We moeten veel loslaten.  Maar het is ook een boeiende tijd, die ons gegeven is als een kans en een genade.  Opnieuw voeling krijgen met het hart zelf van het geloof, met wat ons tot christenen maakt: het is de grote uitdaging waarvoor we staan.

Wat betekent het christen te zijn en hoe kunnen wij daarbij helpen?  Het zijn vragen die voor de toekomst van de Kerk almaar belangrijker zullen worden.  We nodigen heel de geloofsgemeenschap uit om die vragen ter harte te nemen en erover na te denken.

Onze samenleving vandaag gaat gepaard met prestatiedrang, stress en veel onzekerheid en angst.
Lijden en gebrokenheid zijn schering en inslag.
Tegelijk worden we geconfronteerd met onze eindigheid.
Het leren delen en de oproep tot dienstbaarheid en solidariteit klinkt alsmaar harder in een maatschappij die, vandaag meer dan ooit, op zoek is naar zingeving.
Het geloof is geen mirakeloplossing, maar tegelijk voelen velen zich aangesproken tot de vreugde en de eenvoud van het evangelie.
Ze willen de originaliteit en de schoonheid van Jezus’ Blijde Boodschap (her)ontdekken en ervaren hoe levensvervullend het is ernaar te leven.
Het loont de moeite daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Samen zoeken naar wat het concreet betekent te leven in navolging van Jezus: het is de absolute prioriteit van de kerkgemeenschap.
We kunnen elkaar daarbij inspireren en helpen.

Uit ‘Christen zijn in deze tijd’
Pastorale brief van de bisschoppen van België

 

De icoon van Jezus’ vriendschap is een oude icoon uit de 6de of 7de eeuw, gevonden in de ruïne van een koptisch klooster in de Egyptische woestijn.
Op de icoon zien we Jezus en zijn vriend Menas, de abt van het klooster.  De rol die de abt Menas in zijn hand houdt is waarschijnlijk een kloosterregel.
Hij heeft zich zo laten boeien door zijn vriend Jezus, dat hij zelf een broeder voor anderen is geworden.  Zijn krachtige blik is naar de mensen gericht.  Met zijn rechterhand geeft hij een zegen: wie met Jezus meetrekt door het leven, wordt een zegen van God voor anderen.

De vriend Menas staat ook symbool voor ieder van ons.
Jezus gaat mee aan onze zijde, zelfs als we hem niet voelen of herkennen.
Zowel Jezus als zijn vriend kijken naar wat vóór hen ligt.  Ze zijn samen op weg.
Jezus stuwt zijn vriend voorzichtig voort met zijn arm op zijn schouder, alsof hij wil zeggen: “Wees niet bang, want ik ben bij je, kijk niet achterom, met mijn liefde help ik je door alles heen.”

Jezus heeft een versierd boek in zijn linkerarm.  Hij brengt de blijde boodschap van het evangelie.
In het midden van de icoon, bovenaan, kan je ook een kruisje zien.
Jezus is trouw in liefde tot het einde toe, zonder voorbehoud.
Dit is ook ons verhaal!
Laten wij als gezondene, als vriend van Jezus, Zijn liefde uitstralen, hoopvol naar de toekomst kijken en zo een zegen worden voor anderen!

Moge deze icoon en dit gebedskaartje een teken van vriendschap zijn tussen onze gemeenschappen, van verbondenheid met elkaar en met Diegene die ons allen inspireert en verder stuwt …

 

Uitleg logo Jaar van het Geloof
Het logo bestaat uit een vierkant begrensd veld waarop een boot is te zien, die de Kerk symboliseert en die gepresenteerd wordt zeilend op een kleine golfslag.  De hoofdmast van de boot is een kruis, waaraan zeilen zijn bevestigd in de vorm van het trigram IHS.  De achtergrond van de zeilen wordt gevormd door een zon die, in verbinding met het trigram, ook verwijst naar de Eucharistie.

 

Gebedskaart 'Groeien in eenheid' - liturgisch werkjaar 2013-2014

Gebedskaart ‘Christen zijn in deze tijd’ - liturgisch werkjaar 2012-2013

PowerPointvoorstelling - Opnieuw geboren worden - jaarthema 2011-2012