Oecumenische viering
Vrijdagavond 20 januari vierden we in de protestantse kerk te Aalst rond de eenheid Christenen zijn missionair.  Ze dragen het evangelie uit in de wereld.  Eenheid onder christenen is daar een voorwaarde voor.  In de week van de oecumene wilden we daar iets zichtbaar van maken.  De week van de oecumene wordt elk jaar gevierd van 18 tot 25 januari.  Op vrijdagavond 20 januari vierden we in de protestantse kerk te Aalst rond die eenheid van de christenen.  Al slinkt het aantal deelnemers elk jaar, toch was het ook dit jaar een meer dan geslaagde viering: inspirerend en deugddoend.  Peter Smits, dominee van de protestantse kerk in Dendermonde; pastoor Constantin van de Roemeens-orthodoxe gemeenschap en deken Marc Verwaeren van de katholieke geloofsgemeenschap gingen samen voor.  Ann De Vuyst, parochie-assistente, gaf een knappe overweging mee.  De muren van verdeeldheid werden symbolisch weggehaald en omgevormd tot een kruis.  Dank aan de protestantse gemeenschap voor het onthaal en gezellige ontmoeting na de viering.

 

Afscheid E.H. Roger Ghijsels
Op zaterdag 10 december liep de kerk in Herdersem helemaal vol.  Er was een sterke aanwezigheid van de jeugdbewegingen.  Die avond werd in een plechtige viering afscheid genomen van E.H. Roger Ghijsels.  Na een loopbaan als leerkracht en directeur van een school, proost van de Boerenbond, werd Roger Ghijsels na zijn officiële pensionering nog 14 jaar pastoor van de O.-L.-Vrouw Hemelvaart parochie van Herdersem.  Herdersem is tot op vandaag een heel actieve parochie.  Via de pastoor leerden de parochianen pater Pio kennen en gingen ze met hem op bedevaart.  In zijn dankwoord sprak de pastoor woorden uit van “vergeving en dank” aan alle parochianen.  Op het einde van de viering verrasten de kinderen hun pastoor met een aangepast lied.  Pastoor Ghijsels gaat het voortaan wat rustiger aan doen.  Binnenkort zal hij wellicht verhuizen naar een rusthuis.  Op zondag 8 januari wordt Peter Kiekens, pastoor van Aalst Rechteroever, aangesteld als de nieuwe pastoor van Herdersem.  Wij willen pastoor Roger Ghijsels van harte danken voor zijn loyale inzet in onze kerkgemeenschap.

 

Donderdagavond 1 december zakten 35 enthousiaste vrijwilligers af naar de Mantel van Sint-Maarten voor een vormingsavond rond communicatie.  In elk nieuw dekenaat van het bisdom Gent werd een dergelijke vormingsavond georganiseerd.  Medewerkers van websites en het weekblad ‘Kerk en Leven’ (parochieblad) vanuit alle nieuwe parochies van het dekenaat Aalst namen deel aan deze avond.
De vormingsavond stond onder leiding van Peter Malfliet (bisschoppelijk gedelegeerde, persverantwoordelijke en woordvoerder van het bisdom Gent), Tim Van Mechelen (dienst communicatie), René Luyten en Eveline Coppin (Kerk en Leven).  Na een gemeenschappelijke inleiding werd in 2 deelgroepen gewerkt rond ‘Webnetbeheerders’ en ‘Kerk en Leven’.  De geslaagde vormingsavond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Aanstelling van de dekenale ploeg - 29 september 2016.