2013

29 december: Feest van de Heilige Familie (A)
25 december: Geboorte van de Heer
24 december: Middernachtmis - In dit kind is God met ons
22 december: Vierde zondag van advent
15 december: Derde zondag van de advent
8 december: Tweede zondag van de advent
1 december: Eerste zondag van de advent

24 november: Vierendertigste zondag door het jaar (C) - Christus Koning van het heelal
17 november: Drieëndertigste zondag door het jaar (C)
10 november: Tweeëndertigste zondag door het jaar (C)
3 november: Eenendertigste zondag door het jaar (C)
2 november: Allerzielen
1 november: Allerheiligen

27 oktober: Dertigste zondag door het jaar (C)
20 oktober: Negenentwintigste zondag door het jaar (C) - Wereldmissiezondag
13 oktober: Achtentwintigste zondag door het jaar (C) - Nationale ziekendag
6 oktober: Zevenentwintigste zondag door het jaar (C)

29 september: Zesentwintigste zondag door het jaar (C)
22 september: Vijfentwintigste zondag door het jaar (C)
21 september: dekenale startviering - Vijfentwintigste zondag door het jaar (C)
15 september: Vierentwintigste zondag door het jaar (C)
8 september: Drieëntwintigste zondag door het jaar (C)

25 augustus: Eenentwintigste zondag door het jaar (C)
18 augustus: Twintigste zondag door het jaar (C)
15 augustus: Maria Tenhemelopneming
11 augustus: Negentiende zondag door het jaar (C)
4 augustus: Achttiende zondag door het jaar (C)

30 juni: Dertiende zondag door het jaar (C)
2 juni: Negende zondag door het jaar (C) - Daensdag

21 april: Vierde Paaszondag (C) - Radiomis
14 april: Derde Paaszondag (C)
7 april: Beloken Pasen (C)

31 maart: Paaszondag
28 maart: Witte Donderdag
24 maart: Palmzondag
17 maart: Vijfde zondag van de veertigdagentijd
10 maart: Vierde zondag van de veertigdagentijd
3 maart: Derde zondag van de veertigdagentijd

24 februari: Tweede zondag van de veertigdagentijd
17 februari: Eerste zondag van de veertigdagentijd
13 februari: Aswoensdag
10 februari: Vijfde zondag door het jaar (C)
3 februari: Vierde zondag door het jaar (C)

27 januari: Derde zondag door het jaar (C)
25 januari: Oecumenische viering - De weg gaan van je God
20 januari: Tweede zondag door het jaar - Gebedsweek voor de eenheid
13 januari: Doopsel van Christus (C)
6 januari: Feest van de Openbaring (C)