Een lijst van de verantwoordelijken voor de vormselcatechese vind je in ons adresboek.

Catechese betekent de jongeren voorbereiden op het sacrament van het vormsel, het sacrament van de verzoening en van de eucharistie. 
Doopsel en vormsel zijn initiatiesacramenten.  Ze betekenen de opname in de kerkgemeenschap.  Het doopsel is hierin een eerste stap. 
Het vormsel is hiervan de bevestiging.  In het vormsel ontvangen de ‘gevormden’ hun zending in de kerkgemeenschap.  In die zin kan het vormsel nooit beschouwd worden als afsluiting van een voorbije periode (de kindertijd). 
Als zending in de kerkgemeenschap is dit sacrament essentieel toekomstgericht.

De catechese verbindt geloof en leven. 
De jongeren volgen catechese om Jezus te leren kennen, om zijn vriend te worden, en om met Hem te leven. 
De catechisten bereiden de jongeren voor om die ervaring op te doen, om te erkennen dat zij kinderen van God zijn.