Aan de verloofden,

Naar aanleiding van jullie voornemen om binnenkort voor de Kerk te huwen, willen we jullie de huwelijksvoorbereiding voorstellen en van harte aanbevelen.

Gedurende de avonden wordt er hierbij nagedacht, gewerkt en gepraat over de relatie van het jonge koppel en over de verschillende aspecten van het kerkelijk huwelijk.  De begeleiders zorgden voor verschillende schriftelijke opdrachten die jullie persoonlijk of met z’n tweeën kunnen uitvoeren.  Het is een aanzet om na te denken over zaken waar men in de drukke voorbereiding op het huwelijk anders niet of niet genoeg bij stilstaat.  Er wordt dus vooral gewerkt tussen de partners, of in groepjes met andere koppels.  De oefeningen zijn voor persoonlijk gebruik, het is dus zeker geen examen!

We beseffen en ervaren dat de stap naar de huwelijksvoorbereiding voor sommigen moeilijk is.  Toch blijkt telkens weer dat de meeste koppels er een goed gevoel aan overhouden.  We horen dat men er duidelijk iets aan gehad heeft. Bezinnen over deze belangrijke stap in jullie leven helpt o.a. om de verwachtingen in een reëel en beter afgesproken kader te plaatsen. Moeilijkere thema’s worden eens aangekaart …

We zijn van mening dat jullie het aan mekaar en aan jezelf verplicht zijn om deze belangrijke stap niet onvoorbereid te zetten.  Het programma van de huwelijksvoorbereiding kan daarbij helpen.

Momenten van huwelijksvoorbereiding voor het werkjaar 2016:
Dinsdagen 16 en 23 februari 2016 van 20 u tot 22.30 u.
of
Donderdagen 19 mei en 26 mei 2016 van 20 u tot 22.30 u.

Een lijst van de contactpersonen voor het huwelijk vind je in ons adresboek.

Als je wilt trouwen, is dat geen eendagsbeslissing. 
Het gaat om liefde en leven, om geluk en toekomst. 
Als je ervoor kiest om met iemand verder te gaan door het leven … dan hangt daar eigenlijk alles van af. 
Een huwelijk is zo iets groots, dat je het eigenlijk nergens mee kunt vergelijken.  Niet met een huis.  Niet met een baan. 
Het is een levenskeuze. 
Is het niet belangrijk om je daarop dan zo goed voor te bereiden dat het inderdaad een leven lang meekan?

Omdat jullie huwelijk te belangrijk is om snel even te regelen. 
Omdat het trouwen voor de kerk niet zomaar is “omdat het erbij hoort”.
Je eigen levensgeluk en wat God jullie wil geven is te groot om in de schaduw te staan van al die andere praktische dingen die belangrijk zijn als je wilt gaan trouwen.