Chiro is een jeugdbeweging voor kinderen en jongeren, zonder onderscheid.  Via spel doen zij ervaringen op, leren ze samenleven en krijgen ze een kijk op zichzelf en op de wereld.  Meer nog dan spel is de Chiro een leerschool voor het leven waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan.
Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap.  Jongeren worden aangespoord om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving.

Contactpersonen te raadplegen op de desbetreffende websites.

Chiro Gewest Aalst

Chiro Maeva Sint-Jozef

Chiro Sjaloom - Sint-Jozef

Chiro Gentiaan - Sint-Anna

Chiro Harbalorifa – Herdersem

Chiro Hofstade

Chiro Popov - Gijzegem

Chiro Sint-Stefaan - Moorsel

Chiro Vlaanderen