De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen.

We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.).

Vanuit deze visie trachten we de Gezinsbond bereikbaar te maken voor alle gezinnen, ook de meest kwetsbare.

Kinderen komen bij ons op de eerste plaats.  We ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving.

Een lijst van de verantwoordelijken van de Gezinsbond vind je in ons adresboek.

Gezinsbond Sint-Margaretha Baardegem

Gezinsbond Sint-Walburga Meldert

Gezinsbond Sint-Martinus Moorsel

Gezinsbond O.-L.-Vrouw Hemelvaart Herdersem

Gezinsbond O.-L.-Vrouw Hemelvaart Nieuwerkerken

Gezinsbond nationaal