Jebron, een Open huis met een gemeenschap die er bewust voor kiest in de joods-christelijke traditie te staan en van daaruit ook in de maatschappelijke tegenstroom.

Meer informatie en activiteiten: www.jebron.be.

Een lijst van de verantwoordelijken van Jebron vind je in ons adresboek.