KLJ - Katholieke Landelijke Jeugd
KLJ is een jeugdbeweging die, vooral op het platteland en vanuit haar christelijke inspiratie meewerkt aan de opbouw van de maatschappij.  Dat gebeurt door spel, ontmoeting, vorming en deelname aan het maatschappelijke debat.

Een lijst van de verantwoordelijken van KLJ vind je in ons adresboek.

KLJ Moorsel (1)

KLJ Moorsel (2)

KLJ Moorsel (3)

KLJ nationaal