KWB - Kristelijke Werknemersbeweging
KWB wil zoveel mogelijk werknemers verenigen, hun belangen en bekommernissen verdedigen en hen mogelijkheden tot ontmoeting aanbieden.  Werknemers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen, om zich te ontplooien en te vormen.

Een lijst van de verantwoordelijken van KWB vind je in ons adresboek.

KWB Gijzegem-Hofstade

KWB Sint-Martinus

KWB nationaal