LG - Landelijke Gilden
De Landelijke Gilden is een plattelandsbeweging die bewoners die leven op en van het platteland, samenbrengt.

Een lijst van de verantwoordelijken van de Landelijke Gilde vind je in ons adresboek.

Landelijke Gilden nationaal