Markant - Netwerk van ondernemende vrouwen
Markant is een vereniging van ondernemende vrouwen die in alle openheid ontmoeting, persoonlijke ontplooiing en zorg voor de samenleving nastreven.  Markant is actief in lokale kernen en regionaal in interesse- en beroepsgroepen.  We starten vanuit een christelijke inspiratie om ons engagement in te vullen ten opzichte van elkaar en van de samenleving.

Een lijst van de verantwoordelijken van Markant vind je in ons adresboek.

Markant nationaal