Stilte – meditatie

Oud is in “Oude bronnen borrelen weer” schreef Michel Van Parijs.
Bij de inleiding (10 minuten) situeren wij nu in deze periode een kerkvader uit oost of west en lezen een kort fragment uit zijn of haar geschriften (zeer leerrijk).
De stilte meditatie (25 minuten) gebeurt vanuit een oude gebedstraditie - het hesychasme - uit de vierde eeuw (de zuivering van het hart, liefde aandacht voor de naaste, en leven in Christus).
Wij vormen nu een groepje van ongeveer tien-mensen die elkaar vinden rond deze thema’s en levenswijze.

Als stilte en contemplatie je te pakken krijgt of je bent op zoek naar een meer bewuste en mondige christelijke levenshouding, kom dan.

Aandacht: tijdens de vakantieperiode onderbreken wij even de samenkomsten.  Wij herbeginnen woensdag 19 augustus.  Noteer deze datum.

Je bent van harte welkom in de winterkapel van de St.-Martinuskerk (inkom via het poortje langs de kant van het Sint-Martensplein, vanuit de Pontstraat naar rechts).
Elke week op woensdagavond van 18.45 u. tot 19.30 u.  Deelname gratis.
Begeleiding: E.H. Vanderburcht Raf.
Parkeren: Pontstraat, Begijnhof, Burchtstraat of Houtmarkt.