Scouts en Gidsen dromen we van een betere wereld.  We zoeken naar een manier van leven waarin we die droom kunnen waarmaken.
Scouting is buitenspelen en samenleven.  Het laat kinderen en jongeren de kans om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de samenleving.

Een lijst van de verantwoordelijken van de Scouts vind je in ons adresboek.

Scouts Akabe

Scouts Sint-Goedele

Scouts Aloysius

Scouts Sint-Kristoffel

Scouts Sint-Joris

Scouts Sint-Margaretha Baardegem

Scouts Sint-Lutgardis - Hofstade

Scouts & Gidsen Sint-Tarcitius - Terjoden

Scouts Heirbrug

District Dender

Jeugdhuis Ypsilon

Jeugdhuis Terlinden

Scouts en Gidsen Vlaanderen