Dekenale stuurgroep

De dekenale stuurgroep is het beleidsorgaan van ons dekenaat.  Zij bereidt de dekenale conferentie voor en neemt beleidsmatige beslissingen.

Een lijst van de verantwoordelijken de dekanale werkgroep vind je in ons adresboek.