Geloofsverdieping

Deze dekenale werkgroep zorgt jaarlijks voor minstens één boeiende geloofsavond.  Via de woorden van een bekend spreker worden de aanwezigen geïnspireerd om hun geloof vandaag vorm te geven.
De voorgaande jaren mochten we reeds proeven van de woorden die deze sprekers ons meegaven: Herman Van Rompuy, Rik Torfs, Mia Doornaert, Stefaan Vanackere, enz.

Een lijst van de verantwoordelijken voor Geloofsverdieping vind je in ons adresboek.