Kerkraad – Centraal kerkbestuur

De kerkraad heeft het materiële beheer over het kerkgebouw en de diverse voorzieningen ten behoeve van de eredienst.  Het is wettelijk bepaald dat elke parochie beschikt over een kerkraad verenigd in een centraal kerkbestuur per gemeente of stad.

Een lijst van de voorzitters van de kerkraden vind je in ons adresboek.

Meer info inzake wetgeving rond kerkraden en centrale kerkbesturen vind je op de website van Kerknet.