Koor

In onze parochies vind je koren van allerlei stijl en genre. 

- Gaudete
- Kantilene
- Hartegalm

Een lijst van de verantwoordelijken van de koren vind je in ons adresboek.