Lectoren

Lector-zijn is méér dan enkele tekstjes voorlezen in de mis.  Het is als gelovige in het leven staan en de liturgische teksten vanuit die overtuiging als het ware ‘tot leven wekken’.  ‘Dode’ lettertjes op een blad papier, worden zo voor de parochianen teksten om van te ‘leven’.
Elke parochie beschikt over een team van lectoren die hun taak al dan niet in beurtrol vervullen.
Heb je interesse om zelf lector te worden of zoek je informatie, neem dat contact met de verantwoordelijke voor de lectoren in uw parochie.

Een lijst van de verantwoordelijken van de lectoren vind je in ons adresboek.