Parochieraad

De parochieraad is een adviesorgaan voor de parochieploeg en is samengesteld uit afgevaardigden van de parochiale organisaties.

Een lijst van de verantwoordelijken van de parochieraden vind je in ons adresboek.