Taizé

Een bijbeltekst, meditatieve liederen, eenvoudige gebeden en stilte brengen rust, verkwikking en bemoediging in deze tijd.
We staan even stil bij de kern van het evangelie en ons eigen leven ...
Jong of minder jong, van harte welkom.

Contactpersoon: De Vuyst Ann.

Een lijst van de verantwoordelijken van Taizé vind je in ons adresboek.

www.taize.fr/nl