Langdurige zieken krijgen - indien ze dat wensen - bezoek van een vrijwilliger van Ziekenzorg.
Deze werkgroep heeft een oog en hart voor langdurig zieken, die zij door bezoeken behoeden voor isolement en vereenzaming.
Ziekenzorg organiseert ook aangepaste activiteiten, zoals uitstappen, ontmoetingsnamiddagen, bedevaarten, vorming ...

Een lijst van de verantwoordelijken van Ziekenzorg vind je in ons adresboek.