Vorige zondag was het missiezondag.  Tot voor enkele decennia werd op die dag in onze kerk de klemtoon gelegd op het leven en de zending van onze missionarissen en Aalst heeft met de voormalige ‘Achterlinie’ toch behoorlijk zijn best gedaan om het werk van zijn Aalsterse missionarissen onder onze mensen in the picture te houden.  Een nieuwe tijdsgeest en kerkbeeld heeft er ondertussen voor gezorgd dat we zijn gaan inzien dat elke christen missionaris kan en moet zijn vanuit de genade van zijn of haar doopsel.  Bijgevolg is deze dag, net als Pasen of Pinksteren bijzonder geschikt om het doopsel toe te dienen vanuit de gedachte: ‘Ga en verkondig het evangelie en doop in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.’  Welke kindjes werden op 22 oktober 2017 drievoudig met water begoten en met chrisma-olie gezalfd?  Finn Gillis wier ouders bewijzen dat men niet altijd maanden en maanden hoeft te wachten eer een kindje wordt gedoopt.  Kleine Finn kwam immers pas op 3 oktober ter wereld.  Zijn papa en mama zijn Nick en Lynn Luwaert die aan de Botermelkstraat nr. 104 wonen.  Zij kozen oma Ann Claessens en oom (tweelingsbroer van de papa) Sam Gillis als dooppeter.  Omdat de grootoom van Finn, Luc Claessens, dragende kracht van het nog jonge ensemble ‘Incensum’ is, werd de viering uitzonderlijk door dit mannenensemble opgeluisterd.  Wat uiteraard ook door de andere families in dank werd afgenomen.  Bovendien bracht het ensemble een Russisch lied en dat terwijl de ouders van de tweede dopeling net van Russische afkomst zijn: Oleg Soloviev en Ekatarina Istinova die beiden in onze stad in de verzorgingssector aan het werk zijn en aan de Overhammekouter nr. 9 wonen.  Niet enkel met hun dopeling Thomas Soloviev maar ook met hun eerste zoontje Alexander die ondertussen zeven is.  Met een brede glimlach op zijn gelaat en met blauwe ogen als parels volgde Thomas het hele gebeuren in onze kerk.  Zonder twijfel heeft dit baasje ondertussen reeds een bijzonder plek in het hart van Karina en Marek Czernek, beiden van Poolse origine, die maar al te graag zijn doopouders wilden worden.  Dat onze kerk ter plaatse, onze parochie zich steeds meer en meer internationaliseert werd op deze missiezondag eens te meer duidelijk want de mama van onze derde en enige vrouwelijke dopeling in het gezelschap komt dan weer uit Irak en heet Indrina Boutros.  Samen met haar echtgenoot Eddy Van den Bremd mag zij zich verheugen in hun dochtertje Sabrija Van Den Bremd en dat sinds 8 juni van dit jaar.  Silma Gorgis en Danny Van Den Bremd beloofden onze kerkgemeenschap om mee in te staan voor de christelijke opvoeding van hun doopkindje wiens wiegje aan het Rederijkersplein nr. 12 bus 5 staat.  We danken hen daarvoor van harte. Pär Van der Kelen was dan weer de oudste onder de dopelingen.  Hij had twee dagen eerder reeds zijn tweede verjaardag mogen vieren en heeft zo’n blonde krullen dat men haast zou geloven dat hij werkelijk uit het hoge Noorden komt.  We hopen en bidden dat Pär een leven lang een bron van vreugde en dankbaarheid mag zijn voor zijn ouders Bart en Nancy Baeyens uit de Hof ten Bergestraat nr. 201 en dat Lisette François en Andy Moreels als doopouders ook trachten te volbrengen wat ze ons beloofden: Jezus’ evangelie voor te leven en aan te reiken aan dit baasje dat echt niet dol was op het doopwater en met zijn tranen nog voor een grotere doopvontinhoud zorgde, maar het hart van pastoor Peter stal toen hij bij het verlaten van de doopkapel zich spontaan omdraaide en ‘danku’ tegen zijn doopheer zei.  Gewoonweg schitterend toch?!  Mochten wij even kinderlijk blij en dankbaar zijn om de gave van het doopsel en de liefde die God ons in Jezus aanbiedt!  Vijfde en laatste dopeling was Henri Vuylsteke die op 3 september precies één jaar oud werd en samen met zijn ouders Steven en Veerle Verhaeghe en grotere zus Axelle aan de Klaverstraat nr. 30 woont.  Hij was ook de enige dopeling die niet in de stad van de Ajuinen maar in de stad van de Stropkes werd geboren.  Mede onder begeleiding van zijn dooppeter Geert Vuylsteke en doopmeter Maria Stevens mag Henri nu de wereld gaan ontdekken en hopelijk mag hij al snel ervaren dat hij in Jezus van Nazareth daarbij een betrouwbare gids in zijn buurt heeft.  Het stemde ons blij dat uitgerekend de mama van deze dopeling, gynaecologe van beroep, tijdens de doopviering in de zogenaamde eerste lezing voorlas ‘dat een klein kind het mooiste is wat het leven ons kan laten zien’.  We dragen deze vijf dopelingen mee in ons hart en ons gebed en hopen dat hun ouders en doopouders ook doen wat ze ons in de viering op Missiezondag hebben beloofd: hun kind en doopkind laten voelen dat het door God wordt bemind en in Jezus Christus tot volgehouden liefde voor God en medemensen wordt uitgedaagd.

 

Het was vorige zondag een heerlijke weertje, te mooi om zomaar binnen te blijven…  En dus trokken we tussen de Eendrachtsupporters in naar onze heilig Hartkerk om er Thibo Jacobs met het frisse water van Gods liefde te begieten en in onze geloofsgemeenschap op te nemen.  Hij was inderdaad de enige dopeling die ons op deze laatste zondag van september werd aangeboden.  We hopen dat Thibo, die gisteren voor het eerst mocht ervaren wat jarig-zijn betekent, fijn garen weet te spinnen aan de Garenstraat nr. 11 waar hij samen met zijn papa Jan en mama Caroline Jacobs (en die hebben beiden inderdaad dezelfde familienaam!) woont.  Daarnaast kreeg onze roodharige dopeling - die het hele liturgische gebeuren met belangstelling volgde - ook nog een doopmeter en dooppeter mee in de personen van Rita Pollet en Davy De Brandt.  Zij beloofden ons als doopouders om Jan en Caroline bij te staan bij de initiatie van hun zoontje in ons christelijke geloof.  We danken de ouders alvast voor het in onze kerkgemeenschap gestelde vertrouwen en wensen de doopouders alvast heel veel vreugde en voldoening toe bij de uitvoering van hun belofte.  Laten we kleine Thibo en zijn verwanten alvast meedragen in ons gebed opdat hij veilig en geborgen moge opgroeien tot een man naar Gods hart.

 

Terwijl je op televisie naar de Grote Prijs van België Formule I kon kijken en ons nationaal hockeyteam zich opmaakte om op het Europese kampioenschap tegen Nederland de finale te spelen, werden vier ouderparen op zondag 27 augustus tegen drie uur in onze Sint-Paulus en Onze-Lieve-Vrouw ter Rozenkerk verwacht om er hun kindje(s) te laten dopen.  En dat onder een heerlijke zon die iedereen wou doen vergeten dat ondertussen de schoolvakantie stilaan maar zeker haar staart introk en de zomer zijn beste troeven had verspeeld.  Wie er dan die zonnige zondagnamiddag werd gedoopt?  Yana Cooreman, dochtertje van Danny en Sandy Pappaert uit de Botermelkstraat nr. 64.  Op 12 september wordt Yana één jaar oud, maar dat zullen haar dooppeter William Cooreman en Kathleen D’Haese natuurlijk wel al weten.  Gelukkig dook dooppeter William nog net tijdig in onze kerk op om zijn belofte uit te spreken...  Er zat ook een zusje en een broertje onder onze dopelingen, namelijk Femke en Renco Hanssens, kindjes van Gunther en Cindy Lievens die aan de Boomgaardstraat nr. 28 hun thuis hebben.  Femke werd op 24 november 2015 geboren en Renco kwam in het gezin zijn opwachting maken op Driekoningenavond, 5 januari, van dit jaar. Christof Walgraef en Anja De Meyst beloofden onze kerkgemeenschap om Femke gelovig op weg te zetten, terwijl Jonathan de Trogh en Yana De Reuse het doopouderschap van Renco op hun liefdevolle schouders namen.  Ook Macy Sterck mag zich voortaan ‘christen’ noemen en werd opgenomen in onze geloofsgemeenchap.  Zij is het dochtertje van Michael en Kimberly Vernaillen die voor haar een liefdevolle thuis hebben bereid aan de Tiende Vrijstraat nr. 21, een veilige buurt ook voor spelende kinderen.  Hopelijk beleven Marijke Merckx en Patricia De Strooper een leven lang vreugde aan het feit dat ze dit meisje de weg willen tonen naar Jezus van Nazareth en Zijn evangelie.  We danken hen alvast omdat zij zich in het bijzonder willen toeleggen op de christelijke opvoeding van dit meisje dat volgende week zaterdag, op 9 september, zijn eerste levensjaar mag vervolledigen.  Tenslotte mochten we ons ook verheugen in het verlangen van Frederik Vermandel en Inge Bauwens die hun kindje Louise Vermandel eveneens wilden laten dopen en opnemen in onze christelijke gemeenschap.  Dat gebeurde onder het liefdevolle oog van Kaylin Willocx en Sandra Bauwens die over enkele jaren de nieuwjaarsbrief van hun doopkindje zullen mogen aanhoren.  We bidden voor deze vijf dopelingen, hun doopouders, ouders en verwanten en hopen hen regelmatig te mogen ontmoeten op één van de activiteiten van onze geloofsgemeenschap of in één van onze vieringen.  Van harte proficiat met jullie beslissing om deze kindjes te laten dopen en dank om het vertrouwen dat jullie in ons als kerkgemeenschap stellen.

 

Zondagnamiddag 6 augustus, feest van Jezus’ gedaanteverandering, mochten we Camille De Wolf, eerste kindje van Pieter en Charlotte Vermoesen die aan de Kouterbaan nr. 33 te Herdersem wonen in onze geloofskring verwelkomen.  Ze kwam op 18 november van vorig jaar in de stad van ‘de stropkes’ ter wereld en is dus ondertussen acht en een halve maand oud en een flink uit de kluiten gewassen meid die nieuwsgierig in de wereld staat.  Het was dus soms niet zo gemakkelijk om dit meisje, gehuld in een prachtig rood-wit kleedje dat aan ‘Flanders Fields and the poppies’ deed denken, bij de les te houden, maar geboeid door het water in de doopvont was ze dan weer wel.  Naast haar ouders, beloofden ook haar tante Isaline Vermoesen en Filip Van Himbeeck om mee in te staan voor de gelovige opvoeding van dit kind.  We danken hen daarvoor en hopen dat hun engagement meteen ook het beste aan Godsgeloof en naastenliefde in henzelf naar boven haalt.  Net als de drie apostelen die met Jezus mee mochten op bergtocht om Hem boven op de top een flink stuk beter te leren kennen, mogen Pieter, Charlotte en Camille de komende jaren in Jezus’ gezelschap gaan lopen, om naar Zijn woorden te luisteren en hun eigen leven door Zijn hemelse liefde ergens een andere gedaante mee te geven.  Van harte proficiat aan de ouders, doopouders en grootouders in wier hart Camille ondertussen reeds een centrale plaats heeft!

 

Op zondag 9 juli, een vrij behoorlijk warme zondag trouwens waarmee de zomervakantie echt goed van wal stak, mochten twee kindjes het verfrissende doopwater van onze Sint-Jan Evangelistkerk over hun hoofdje voelen lopen.  De ene dopeling was van het mannelijke geslacht, de andere van het vrouwelijke, de ene werd op 1 maart 2011 te Aalst geboren, de andere op 24 februari van dit jaar, de vrijdag voor Aalst carnaval.  We hebben het over Lyana De Neef, het dochtertje van Sylvia en Michaël Corthals uit de Langestraat nr. 178 bus 3 die na deze zomervakantie dus naar het eerste leerjaar mag en in een heerlijk mooi wit kleedje met bijbehorende witte sandalen naar onze kerk en doopvont kwam.  Heel rustig en sereen boog ze haar weelderige, blonde, krullige haardos boven de doopvont om met doopwater te worden begoten onder het toeziende oog van Nadia Verbestel en Mark Martens die enkele ogenblikken voordien hadden beloofd om als doopouders dit meisje bij te staan bij haar zoektocht naar een gelovig en christelijk leven.  Terwijl Lyana zich later van deze doopviering misschien nog één en ander zal herinneren, zal dit voor onze tweede dopeling en buur van onze kerk, helemaal anders liggen.  Florentijn Rediers werd amper een dikke vijf maanden terug geboren.  Toch liet hij pastoor Peter even goed als Lyana met water en chrisma-olie begaan.  Florentijn zal opgroeien aan de Immerzeeldreef nr. 193 waar zijn mama en papa, Elge Verkest en Jens Rediers, in een nieuw gebouwd huis wonen.  We hopen dat ze er samen gelukkige en door God gezegende dagen mogen kennen en dat de doopouders Lieze Verkest en Nico Wuyts er ook heel graag langs komen om kleine Florentijn over Jezus’ grote daden te vertellen, hem tot God te leren bidden en van mensen te leren houden naar Jezus’ voorbeeld.

 

Tijdens het voorbije pinksterfeest mochten we in onze geloofsgemeenschap zes dopelingen welkom heten, twee meisjes en vier jongetjes.  Het oudste werd op de laatste junidag van vorig jaar geboren terwijl de jongste telg op 19 februari van dit jaar het levenslicht zag.  Omdat zijn familienaam met een ‘a’ begint kwam Vinny Asselman als eerste aan de beurt.  En wees gerust dat zal niet de laatste keer zijn dat hij ergens de rij opent…  Vinny is het zoontje van Dean en Ellen Lanckmans die aan Esdoorn nr. 4 te Denderleeuw wonen maar omdat het doopsel op Pinksterzondag niet ter plaatse kon doorgaan en de ouders uiteindelijk meer binding met onze stad dan met het treindorp Denderleeuw hebben, werd de drie en een halve maand oude Vinny in de kerk van Mijlbeek gedoopt.  Daphne Asselman en Steven Lanckmans beloofden ons om als doopouders zich hard in te zetten voor de gelovige opvoeding van dit kind.  Nadat Vinny de watertest probleemloos had doorstaan werd Liam Bosschaert, kindje van Yves en Nathalie De Groote uit de Potaardestraat nr. 6, boven de doopvont gehouden.  Hij kwam reeds enkele weken eerder dan Vinny ter wereld en zal voortaan op 26 januari zijn geboorte gedenken.  Nancy Abbeloos en Tom Bontinck namen met heel enthousiasme en plezier de verantwoordelijkheid als doopmeter en dooppeter op hun schouders.  De eerste van de twee vrouwelijke dopelingen was Febe Deckmijn geboren uit Dean en Tessa Arijs die aan de Sinte-Gudulastraat nr. 54 bus 1 wonen.  Febe kwam in onze stad op 12 augustus vorig jaar ter wereld en zal over enkele jaren Wendy Deckmijn en Frank Goosens met ‘doopmeter’ en ‘dooppeter’ mogen aanspreken.  Lucas Pauwels was dan weer de enige dopeling die niet in Aalst maar in Jette ter wereld kwam.  Hij werd samen met zijn tweelingzusje Liza op 16 november 2016 geboren, maar dat was enkele maanden eerder dan voorzien en blijkbaar was kleine Liza daar nog niet sterk genoeg voor.  Ze ging op 10 december van haar papa Ben en mama Céline De Neef heen.  We droegen haar op 15 december met pijn in het hart ten grave in dezelfde kerk, de kerk waar haar ouders bijna dag op dag twee jaar eeder elkaar eeuwige trouw beloofden.  Dit gegeven zorgde uiteraard voor een dubbel gevoel bij de ouders en verwanten van Lucas, maar toch deden we er goed aan om op dit moment uitdrukkelijk en samen ook voor kleine Liza te bidden.  Mocht Lucas gezond en wel opgroeien aan het Gijzegem-Dorp nr. 10 waar Naomi De Neef en Bram Pauwels hem geregeld zullen komen opzoeken tot hij over enkele jaren eigenhandig zijn Nieuwjaarsbrief voor hen zal kunnen voorlezen.  Onder het toeziend oog van haar grote broer Seppe ontving ook Marte Van Neck, dochtertje van Bram en Tina Staes uit de Kroonstraat nr. 50 het doopsacrament.  Voor de Nestor in dit zeskoppig gezelschap zal het einde van een schooljaar altijd een extra feestelijke glans krijgen want Marte zag op de laatste dag van de junimaand van vorig jaar het levenslicht en mag dus heel binnenkort haar eerste verjaardag vieren.  ‘Einde schooljaar’ zal voor haar dus ook steeds ‘verjaren’ betekenen.  Mochten haar doopouders Carmen Staes en Guy Van Neck haar in woord en daad verwijzen naar de Blijde Boodschap van Jezus van Nazareth.  En onder het evangelische motto dat de laatsten de eersten zullen zijn, mochten we ook Thibo Vermeulen in onze geloofsgemeenschap opnemen.  Sinds 4 augustus is hij de belichaming van de liefde tussen Glenn en Dorien Reygaert die voor dit kereltje een warme thuis voorzien aan de Driesleutelsstraat nr. 27 a bus 33.  Een plek waar zijn kersverse doopouders, Inge en Kristof Vermeulen, zonder twijfel nog vaak heel graag zullen langskomen om hun oogappel te zien opgroeien en hem hun liefde en geborgenheid aan te bieden, te leren liefhebben en delen, bidden en geloven in Jezus’ Geest.  Onze zes dopelingen werden rijkelijk met water begoten maar ook intens gezalfd met chrismaolie.  Moge het vuur van Gods Pinkstergeest hen weerbaar in het Godsgeloof en de naastenliefde maken.  Moge Jezus’ liefde voor God en medemensen hen ook steeds op de lippen liggen.  We wensen de ouders en doopouders van deze dopelingen alvast een vurige liefde en heel veel teder geduld toe bij de opvoeding van hun kinderen en doopkinderen.  Laten we voor onze kersverse dopelingen bidden.

 

Wie zondagnamiddag rond de klok van 15.00 uur onze Sint-Paulus en Onze-Lieve-Vrouw ter Rozenkerk betrad, zou spontaan hebben gedacht dat het om een Eerste Communieviering ging, maar niets was minder waar: 18 jongens en meisjes, hoofdzakelijk zes- à zeven jaar, zaten in een ruime kring vooraan in onze kerk vol spanning op het ogenblik van hun doopsel te wachten.  Twee jongere broers en een zusje van twee maanden oud maakten de kring compleet zodat we uiteindelijk aan maar liefst 21 dopelingen kwamen.  Reden van dit ongeziene aantal kandidaat-dopelingen was natuurlijk het feit dat deze zes- à zevenjarigen heel binnenkort in één van onze Aalsterse kerken ook voor het eerst ten volle aan de eucharistieviering willen deelnemen.  Wie waren onze dopelingen van vorige zondag 7 mei?  De schattige zusjes Sienna en Suzanna Barbiaux die aan de Sint-Vincentiusstraat wonen, Typhaine Gutangiza en haar jongere broertje Kriss uit de Brakelstraat, Nathan Efekele Kimputu en zijn tweeëntwintig maanden jongere zusje Tatiana uit de Jan De Windtstraat, Jayla en Warrel Glibert en hun jongere zusje Leah dat op 2 maart van dit jaar werd geboren en hun thuis hebben aan de Drie Sleutelsstraat, Rosa Isabel Macaia Eduardo die op 13 april 2010 in de Portugese hoofdstad Lisboa ter wereld kwam maar ondertussen aan de Losweg woont, Zalan Hamza uit de Binnenstraat die in Hongarije ter wereld kwam en wier mama Rita na amper een twee-, drietal jaren verblijf in België reeds op voorbeeldige wijze Nederlands spreekt; Simbi Kezia Nyilinkwaya uit de Boomgaardstraat die als negenjarige de oudste onder onze dopelingen was, Elien Sunaert uit de Doolhofstraat, de pientere en mondige broertjes Raphaël en Ramirez Van Boxstael uit de Gefusilleerdenstraat, Lotte Van de Voorde die in Herdersem aan de Oude Pastorijwegel woont, Fien Van den Bossche uit de Goudbloemstraat, de rustige broertjes Jason en Joe-Bryan Zikeng uit de Rozendreef, Dilano Baetens uit de Jan Jeliestraat en Kiano Van Boven die in ‘De Horizon’ op school zit en op 28 mei voor het eerst te communie zal gaan.  Pastoor Peter vertelde hen aan de hand van de zogenaamde ‘Kijkbijbel’ met schitterende tekeningen van Kees de Cort het verhaal van de rijke man die tijdens zijn lange reis met de koets de figuur en de boodschap van Jezus leert kennen en zich uiteindelijk door de diaken Filippus laat dopen wanneer ze aan een grote waterpartij voorbij komen.  Voor het altaar stonden twee schaapjes die uiteraard verwezen naar het evangelie van ‘de goede herder’.  Het was vorige zondag trouwens ‘Roepingenzondag’.  Toen het overbekende liedje ‘Jezus is de goede herder’ gezongen door Elly en Rikkert in de kerk weerklonk, was het waarlijk alsof die gingen leven.  Een geïnteresseerde medegelovige die speciaal naar de kerk was gekomen om deze mega doop mee te maken, merkte op dat de kinderen de viering heel aandachtig hadden beleefd.  Fijn toch?!  Door hun doopsel en opname in onze kerkgemeenschap mogen deze kindjes zich nu een geliefd schaapje uit Jezus’ bonte kudde weten?  We hopen en bidden dat ze in hun verdere groei naar een volwassen geloofsleven steeds aandachtig gehoor zullen geven aan de roepstem van de Heer die voor hen uitgaat en hen naar groene weiden van geluk en eeuwig leven wilt brengen.  Van harte proficiat aan onze dopelingen, hun ouders en doopouders, hun eventuele grootouders en alle andere mensen die met belangstelling en nieuwsgierigheid, liefde en geduld deze ‘lammetjes van geloof’ verder willen zien uitgroeien tot blije en gelukkige mensen, God ter eer.

 

Het echt gure, voorspelde winterweer bleef – God zij dank – achterwege toen we ons vorige zondagnamiddag naar de Sint-Jan Evangelistkerk aan de Immerzeeldreef begaven om met dankbare vreugde twee meisjes in onze geloofsgemeenschap ‘welkom’ te heten.  Doopzondag 15 januari viel immers in de smaak van twee koppeltjes die eigenlijk graag zagen gebeuren dat hun kindje in de kerk werd gedoopt waarin ze elkaar ook trouwe liefde als man en vrouw beloofden.  Een omvangrijke groep familieleden en bekenden zakte naar onze kerk af om te zien hoe Lieze Beeckman, het dochtertje en eerste kindje van Thomas en Felke Bavay, boven de doopvont werd gehouden en gezalfd met chrismaolie.  De meid die op de slotdag van de oktobermaand in onze carnavalstad ter wereld kwam liet het allemaal rustig aan haar voorbijgaan.  Zal ze altijd zo zijn aan de Nederveldstraat nr. 24?  De toekomst zal ons antwoord geven.  Tante Imke Bavay en nonkel Ward namen graag de verantwoordelijkheid als doopouder op zich.  Als tweede in het doopregister werd Paulien De Geijselaer genoteerd. P aulientje kwam het gezin van Pieter-Jan en Veerle Van Steen aan de Affligemdreef nr. 138 verrijken op 9 september laatstleden en is dus ondertussen ruim vier maanden oud.  Misschien zal zij het wat gemakkelijker hebben in haar leven dan Lieze want zij kan stiekem kijken hoe haar broertje Ruben allerlei wijsheden en technieken aanleert.  Maar natuurlijk zal ze ook terechtkunnen bij haar tante Annelies De Geijselaer en grootvader Paul Van Steen die ons ook beloofden om voor Paulien een klankbord, een tochtgenoot en voorbeeld te zijn bij haar ingroei in ons christelijke geloofsleven.  We wensen de ouders van Lieze en Paulien die ook vrienden zijn van elkaar en zich willen inzetten voor het sociale leven op Immerzeel van ganser harte een mooie en liefdevolle toekomst toe onder Gods mildste zegen.

 

Dag op dag één maand nadat ze in onze stad ter wereld kwam, ontving Elise Boone het doopselsacrament in onze Onze-Lieve-vrouw Bijstandkerk.  Gelukkig was de zware storm die over Vlaanderen trok op het hoogfeest van Christus Koning omstreeks drie uur al gevoelig gaan liggen toen de ouders, Mathieu Boone en Karolien Gees, de doopouders Famienne Hendrickx en Chris Boone en de andere verwanten uit Gullegem bij Kortrijk en Denderhoutem in onze kerk waren aangekomen om dit bijzondere moment in het geloofsleven van dit kind en hun familie mee te beleven.  Toch altijd vertederend zo’n doopgebeuren, zeker wanneer een 88-jarige overgrootvader dit alles nog mag meebeleven en de dopeling, haar mama, grootmoeder én overgrootmoeder Agnes (trouwens verwant met pastoor Peter) samen een viergeslacht vormen.  We hopen alvast dat Elise een mooie en gelukkige toekomst tegemoet mag gaan.  Met een papa die politieman en een mama die boekhouder is zal het heel waarschijnlijk niet simpel worden en altijd ‘juist’ moeten zijn …  Moge Elise zich een leven lang de koning te rijk weten met Jezus’ boodschap van Godsvertrouwen en naastenliefde in haar hart.  Laten we dit jonge gezin dat aan Het Walleken nr. 20 woont alvast meegdragen in ons gebed.  Proficiat Elise en laat je als het prinsesje van de familie maar lekker verwennen: je bent ten slotte maar één keer baby!

 

Vorige zondag, missiezondag, een ogenblik in het kerkelijke jaar waarop we onze verbondenheid met christenen in andere landen en culturen intenser voor ogen krijgen dan anders, mochten we vier dopelingen, één jongen en drie meisjes, welkom heten in onze geloofsgemeenschap.  Als eerste werd Tyler Coppens, zoontje van Dempsy en Kimberly Jeanne uit de Kroonstraat nr. 52 boven onze mobiele doopvont gehouden.  Hij zal zijn verjaardag steeds in het midden van de schoolvakantie en hopelijk ook vaak bij goed weer kunnen vieren want hij kwam op 10 augustus 2016 ter wereld.  En net als bij het Kindje Jezus toen het bezoek van de Wijzen uit het oosten kreeg, stonden er ook bij Tyler drie bijzondere mensen aan de doopvont: namelijk zijn doopouders Kristl Jeanne, Kristof De Vulder en Eddy Coppens.  Ook Féline De Pauw behoort sinds vorige zondag tot onze christelijke gemeen-schap. Zij werd geboren op het geborotefeest van Johannes de Doper, dat betekent 24 juni, van dit jaar.  Het dochtertje van Deborah De Pauw die aan Moorselbaan 303 bus 4 woont zal door Sandra Tronçon en Alain Van Den Steen verder begeleid worden op de christelijke geloofsweg.  Na twee zonen Rune en Leander, werden Jessica Pevernagie en Bert Goossens op de vijfde aprildag van dit jaar mama en papa van een dochter die de voornaam Jade meekreeg.  Omdat de beide zoontjes door pastoor Peter werden gedoopt, kwamen de ouders en verwanten van Jade graag vanuit de Breeweg 53 te Appelterre naar onze Sint-Paulus en Onze-Lieve-vrouw ter Rozenkerk in Aalst terwijl Nadine Goossens en Erik Pevernagie ons beloofden om mee in te staan voor de verdere christelijke initiatie van dit meisje dat net als de drie andere dopelingen in Aalst werd geboren.  We hopen dat zij in het bijzonder missionarissen van Gods liefde mogen zijn in het bestaan van Jade Goossens.  Als vierde en laatste in de rij kwam Liss Van den Abeele aan de beurt.  Zij kwam op Witte Donderdag van dit jaar ter wereld en is het tweede kindje van Bjorn en Kim Buys die zich reeds kunnen verheugen in een zoontje Lenn dat heel geboeid en geamuseerd het doopgebeuren volgde.  Amper vijf jaar oud wist hij al te vertellen hoe je een kruisje maakt.  We wensen Liss een liefdevolle thuis toe aan de Jozef Borremanstraat nr. 38 waar ze zonder twijfel vaak haar doopouders Emmy Beerens en Eddy Buys op bezoek zal krijgen.  We bidden voor deze vier dopelingen maar evenzeer voor hun doopouders en ouders op wie nu de taak rust om deze kinderen elke dag opnieuw onder te dompelen in een christelijke levenshouding.  Mochten onze dopelingen in de zorg van wie hen omgeeft en begeleid een glimp van Gods aanwezigheid aanvoelen en opmerken.  Laten we alvast liefdevol bidden voor deze jongste blaadjes aan onze christelijke levensboom.